Доставка до всяка точка на България!

Калкулатор за система на преградна стена:

Разходна норма за м2:
Плоча гипсокартон 2,00 м2
Профил ( 50мм; 75мм; или 100мм ) 0,70 м
Профил ( 50мм; 75мм; или 100мм ) 2,00 м2
Винтове рапидни  25 бр
Фугираща смес  0,50 кг
Лента за фуги 2,00 м
Финишна шпакловка 0,10 кг
Изолация (по избор) 1,00 м2

Калкулатор за система на окачен таван на единична конструкция с бърз окачвач:

Разходна норма за м2:
Плоча гипсокартон 1,00 м2
Профил UD 0,70 м
Профил CD 2,00 м
Удължителна снадка за CD 0,30 бр
Бърз окачвач за CD 0,80 бр
Шиш с ухо 0,80бр
Винтове рапидни 15 бр
Дюбел метален 0,8бр
Дюбел PVC с винт 0,50 бр
Фугираща смес 0,25 кг
Армираща лента 2,00 м

Калкулатор за система на окачен таван на единична конструкция с директен окачвач:

Разходна норма за м2:
Плоча гипсокартон 1,00 м2
Профил UD 0,70 м
Профил CD 2,00 м
Удължителна снадка за CD 0,30 бр
Директен окачвач за CD 0,80 бр
Винтове рапидни 15 бр
Винтове за метал 0,60 бр
Дюбел PVC с винт 0,50 бр
Фугираща смес 0,25 кг
Минерална вата(по избор) 1,00 м2

Калкулатор за система на окачен таван на двойна конструкция с бърз окачвач:

Разходна норма за м2:
Плоча гипсокартон 1,00 м2
Профил UD 0,70 м
Профил CD 2,00 м
Удължителна снадка за CD 0,30 бр
Връзка за CD/CD 1,60 бр
Бърз окачвач за CD 1,05бр
Шиш с ухо 1,05 бр
Винт рапиден 15 бр
Винтове за метал 1,05 бр
Дюбел метален 1,05 бр

Калкулатор за система на предстенна обшивка на директен окачвач:

Разходна норма за м2:
Плоча гипсокартон 1,00 м2
Профил UD 0,70 м
Профил CD 2,00 м
Уплътнителна лента 0,7м
Метален дюбел 1,6 бр
Директен окачвач за CD 0,70 бр
Винтове рапидни 12 бр
Винтове за метал 1,4 бр
Армираща лента 1,5 м
Фугираща смес 0,25 кг
Минерална вата(по избор) 1,00 м2

Калкулатор за система на предстенна обшивка на профил CW

Разходна норма за м2:
Плоча гипсокартон 1,00 м2
Профил UW(50мм, 75мм или 100мм 0,70 м
Профил CW(50мм, 75мм или 100мм 2,00 м
Уплътнителна лента 0,7 м
Метален дюбел 1,6 бр
Дюбел PVC с винт 0,70 бр
Винтове рапидни 12бр
Винтове за метал 1,4 бр
Армираща лента 1,5 м
Фугираща смес 0,25 кг
Минерална вата(по избор) 1,00 м2

Калкулатор за система на предстенна обшивка на лепене

Разходна норма за м2:
Плоча гипсокартон 1,00 м2
Гипсово лепило Виж таблицата по-долу
Армираща лента 1,5 м
Фугираща смес 0,25 кг
Разход на гипсово лепило:
Тип Основа кг / м 2
Суров бетон 1,5 - 2
Зидария 2 - 2,5
Мазилка 2,5 - 3