Доставка до всяка точка на България!
"Холсим България" АД е част от световния лидер на пазара на строителни материали и иновативни решения. В България компанията присъства вече над 20 години чрез дъщерните си дружества за производството на цимент, инертни материали и бетон. В своята дейност „Холсим“ прилага и разпространява най-добрите световни практики в областта на добива и преработката на суровини, опазването на околната среда и участие в кръговата икономика.
1 резултат