Доставка до всяка точка на България!
Сика България ЕООД e създадена през 2002 г. като 86-то дъщерно дружество на Сика АГ, Швейцария.Това, към което се стреми „Сика България” е да бъде още по-конкурентноспособна, предлагайки иновативни продукти и системи, пълно техническо обслужване и подкрепа на партньори и клиенти с фокус към инфраструктурните проекти, хидротехнически съоръжения, обекти в енергетиката, както и строителството на логистични центрове и производствени мощности. Имате ли строителен проблем, Сика има решението.
11 резултата