Доставка до всяка точка на България!

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


Извършвайки дейността си, "ТЕМИРА" ООД, ЕИК 121536568, със седалище и адрес на управление гр.София 1528, район Искър, ул. Капитан Симеон Петров № 3, имейл [email protected], тел.: 02/9732881, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Тази интернет страница www.stroitelnimateriali.bg се притежава от "ТЕМИРА" ООД, ЕИК 121536568 и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 ("GDPR").

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.

Генерирането и подаването на поръчка ясно показва, че субектът на данни предоставя доброволно и свободно личните си данни и дава изрично съгласието си същите да бъдат обработвани и съхранявани от "ТЕМИРА" ООД за посочените по-долу цели. Съгласието обхваща всички дейности по обработване на поръчката, предаването й на куриерска компания с цел доставка и доставката до субекта на лични данни - в качеството си на потребител.

 

Всяко обработване на лични данни от "ТЕМИРА" ООД, в качеството си на администратор на лични данни е законосъобразно и добросъвестно. Конкретните цели, за които се обработват лични данни, са свързани само и единствено във връзка с обработването и изпълнението на клиентски поръчки, както и последваща анонимна статистика с цел предоставяне на по-добри комплексни услуги, съгласно Регламента, според който целите следва да бъдат ясни и законни и определени към момента на събирането на личните данни. Личните данни, които събираме са минимални и следват принципа на Регламента да са адекватни, релевантни и ограничени до необходимото за целите, за които се обработват. "ТЕМИРА" ООД гарантира, че срокът, за който личните данни се съхраняват, е ограничен до строг минимум. Ше задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за поверителност, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането накойто информацията се изтрива окончателно. Предприети са всички разумни мерки, гарантиращи, че неточните лични данни се коригират или заличават. Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходяща степен на сигурност и поверителност на личните данни, включително за предотвратяване на непозволен достъп до лични данни и до оборудване за тяхното обрзботване или за предотвратяване на използването им.

Съгласието се разглежда като свободно дадено, тък като субектът на данни има истински и свободен избор и е в състояние да откаже или да оттегли съгласието си по всяко време, без това да доведе до вредни последици за него. С оттеглянето на съгласието и заличаване на личните данни, чрез изпращане на уведомление на следния имейл адрес [email protected] се изтриват всички данни, които биха могли да доведат до идентифициране на физическото лице, както и клиентския профил с потребителското име и парола. При последващо желание за нова поръчка,
потребителя следва да създаде нов профил, като потвърди отново съгласието си за обработка на лични данни, за изпълнение на новата поръчка. Обработването на данни се разглежда като законосъобразно, тъй като то е необходимо в контекста на договор или при намерение за сключване на договор от разстояние. Потребителят има право на достъп до личните данни, които „ТЕМИРА“ ООД обработва на посочения електронен адрес: www.stroitelnimateriali.bg . Потребителят има право да поиска неговите лични данни да бъдат коригирани, изтрити (право „да бъде забравен“), да бъде ограничено обработването им, има право на преносимост на данните и на възражение за обработване на събраните данни като за това може да изпрати e-mail на адрес: [email protected].

„ТЕМИРА“ ООД събира следните лични данни, предоставени лично от Вас, като субекти на данните, а именно:

– При създаване на Профил, регистриране на интернет страницата ни, купуване на продукт, сключване на договор

– имената Ви; електронния Ви адрес; адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки;

– За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронен адрес и парола;

– Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, номер на клиент, номер на телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана със средството за плащане и сума на покупката и честота на извършваните покупки;

– За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;

– За осигуряване на безопасност от дефектни продукти и свързана със стоки, рекламации и жалби – имената Ви, електронния Ви адрес, продуктите, които са купени; пощенски адрес, информация относно рекламацията/жалбата и засегнатия продукт/и,.

 

Личните данни, които ни предоставяте се използват за обработка и доставка на вашата поръчка и/или жалба/рекламация. Не се предоставят на трети лица. Достъп до тях имаме само ние, Вие като субект на лични данни, държавни органи в рамките и в обема на техните правомощия по закон и операторът на куриерска услуга с цел доставка. Взети са нужните технически и организационни мерки за ограничаване неправомерния достъп до предоставяни от Вас лични данни, предвидени съгласно Общия Регламент за Защита на Данните (GDPR), който е в сила от 25 Май 2018 г. Като администратор на лични данни, полагаме всички разумни усилия, гарантиращи пълна конфиденциалност на съхраняваните данни.

 

Данните, които вие предоставяте се обработват за следните цели:

– За подготовка, обработка и реализиране на доставка по вашата поръчка, следствие на което сте се свързали с нас;

– За обработка на жалби/рекламации.

– За да ви информираме за нашите най-добри предложения, когато сме в период на промоции и отстъпки. 

 

В случай, че считате, че личните Ви данни се обработват незаконосъобразно, или са нарушени Ваши права по отношение обработката на личните Ви данни, можете да се обърнете към надзорния орган за защита на личните данни в Република България:

Комисия за защита на личните данни Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518, Приемна - работно време 9:00 - 17:30 ч., Електронна поща: [email protected], Интернет страница: www.cpdp.bg.

 

COOKIES


Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. Ние можем да ги консултираме във връзка с последните Ви посещения, за да подобрим и улесним Вашето търсене. Параграфите по-долу имат за цел прозрачност да Ви дадат необходимата и изчерпателна информация за бисквитките, които www.stage.stroitelnimateriali.bg използва на интернет страницата си. Ние Ви обръщаме внимание върху факта, че ако споделяте използването на Вашето устройство с други лица е възможно да се промени и персонализирания характер на действие на бисквитките. Интернет страницата използва бисквитки за да улесни навигацията Ви. Следните бисквитки се използват: – Бисквитки, необходими за функциониране на Вашето търсене, които Ви дават възможност да използвате основните функционалности като управление на „пазарна количка“ и поддържат възможна идентификация Ви през цялото търсене; – Персонализиращи бисквитки, които Ви дават възможност да посещавате интернет страниците по персонализиран начин според предишните Ви посещения, покупки и др. Позволяват Ви да намерите по-бързо офертите, които най-много Ви подхождат.

Рекламни бисквитки, които Ви позволяват да получавате оферти от www.stroitelnimateriali.bg на интернет страници на външни партньори. Моля, имайте предвид, че голяма част от „бисквитките“, които използваме, ще подобрят сърфирането Ви в нашия уебсайт, а останалата част са важни за гарантиране сигурността на достъпа. В зависимост от използваният браузър Вие имате възможност: Да разрешите или откажете съхранението на бисквитки от всички източници Да настроите известие, което при всяка нова „бисквитка“ ще иска разрешение за приемане или отказване. Повечето браузъри са настроени да приемат „бисквитки“ по подразбиране. Въпреки това, ако не желаете "бисквитките" да бъдат съхранявани на Вашия компютър, Вие имате възможност да ги ограничите чрез промяна на настройките на ползвания браузър.