Доставка до всяка точка на България!

ПРАВО НА ОТКАЗ


Всеки потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност) има право да се откаже от поръчаните от нас стоки в рамките на 14 работни дни, считано от датата, на която потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който са поръчани няколко стоки с една поръчка, при условие че не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката и е във вида в който е получена и по условията на чл. 55 от ЗЗП.

Предходното изречение не се прилага за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания. Ако потребителят упражни правото си по чл. 55 на ЗЗП, той следва да изпрати заявление за отказ (вижте по-долу) и да върне стоката в рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора при горните условия. Съобразно условията по чл. 55 от ЗЗП при връщане на стока, то тя трябва да бъде неизползвана, в добър търговски вид, без да бъде увредена нейната опаковка и придружена с документи за покупка. „ТЕМИРА“ ООД се задължава да възстанови платените от потребителя суми в срок до 14 дни от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас). „ТЕМИРА“ ООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Транспортните разходи по връщане на стоката са за сметка на потребителя. На основание на чл. 55 ал.4 от ЗЗП Доставчикът има право да възстанови на Потребителя намалената стойност на закупената стока. Доставчикът има право да отбие от заплатената сума до 60% и да възстанови на Потребителя остатъчната стойност, когато стоката е в лош търговски вид (нарушена, нецялостна или липсваща опаковка/, когато стоката е със следи от износване или в непълния си комплект/липсващи аксесоари). В случай, че сумата е била платена с карта, сумата ще бъде възстановена по картата, от която Потребителят е извършил плащането. В случай, че сумата е била платена чрез банков превод по банков път, сумата ще бъде платена по посочена от Потребителя лична банкова сметка. Доставчикът не носи отговорност за грешно посочена банкова сметка от Потребителя. В случай, че сумата е била платена при наложен платеж, сумата ще бъде платена по посочена от Потребителя лична банкова сметка. Доставчикът не носи отговорност за грешно посочена банкова сметка от Потребителя.

Изпратeте ни стоката за връщане на адрес:

Гр.София 1528, район Искър, ул.Капитан Симеон Петров №3

Стоката трябва да е придружена от стандартен формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение №6 от ЗЗП:

  Формулярът може да свалите тук